SKLIC 25. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

12. 05. 2021

Tip objave: Skupščina

Na osnovi 34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje 25. REDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d. ki bo v torek, 15. 6. 2021, na sedežu družbe na naslovu Kidričeva ulica 26, v prostorih večnamenskega objekta, z začetkom ob 14. uri,

PDF Sklic
PDF Utemeljitev predlogov sklepov
PDF Informacije o pravicah delničarjev
WORD Prijava
WORD Prijava in pooblastilo

Nazaj