Sklic 28. skupščine delničarjev

17. 05. 2024

Tip objave: Skupščina

Na osnovi  34. čl. Statuta Cinkarne Celje, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah Uprava družbe sklicuje REDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE  DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d., ki bo 19. 6. 2024, na sedežu družbe Kidričeva ulica 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 15:00.

28. skupščina - sklic

28. skupščina - utemeljitev predlogov sklepov

28. skupščina - info. o pravicah delničarjev

28. skupščina - prijava

28. skupščina - prijava in pooblastilo

28. skupščina - poročilo o prejemkih organov vodenja

28. skupščina - politika prejemkov

Nazaj