SKLIC IZREDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

21. 11. 2019

Tip objave: Skupščina

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družba (ZGD-1) in 53. člena Statuta Cinkarne Celje, d.d. uprava družbe sklicuje IZREDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d. ki bo v ponedeljek 23. 12. 2019 na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 12.00.

PDF Sklic izredne skupščine
PDF Utemeljitev predlogov sklepov
PDF Prijava udeležbe
PDF Proxy form
PDF Reg form

 

Nazaj