SPOROČILO ZA JAVNOST O UKREPIH IN POSLOVANJU CINKARNA CELJE D. D. V POVEZAVI Z EPIDEMIJO KORONA VIRUSA

18. 03. 2020

Tip objave: Druge objave

V času priprave tega sporočila posluje podjetje nemoteno, izvajajoč vse poslovne funkcije, vključno s proizvodnjo. Seveda smo vse poslovne procese, v organizacijskem smislu, prilagodili z namenom zmanjšanja izpostavljenosti zaposlenih in dviga odpornosti sistema. Trenutno poslujemo skladno z letnimi načrti, tako v kontekstu obsega kakor tudi uspešnosti poslovanja. Negativnih vplivov na uspešnost poslovanja, ko in če bodo nastopili, še ne moremo kvantificirati in kvalificirati. Zavedati se je potrebno, da so razmere izjemno dinamične in negotove, torej je relevantnost pričujočega zapisa kratkoročna. Zavezujemo se, da bomo javnost sprotno in odgovorno obveščali.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj