Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov uprave in nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja