SPREMEMBA FINANČNEGA KOLEDARJA 2020

30. 03. 2020

Tip objave: Finančni koledar

na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja spremembe finančnega koledarja za leto 2020, v vsebini kot izhaja iz priloženega dokumenta.

Spremembe koledarja so bile potrebne glede na ukrepe na ravni države zaradi epidemije Sars-CoV-2 (COVID 19), obveščenosti delničarjev in ostalih vlagateljev ter trenutno negotovo stanje v oziru na bližanje predhodno sporočenih datumov.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj