SPREMEMBA FINANČNEGA KOLEDARJA ZA LETO 2021

10. 03. 2021

Tip objave: Finančni koledar

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja spremembe finančnega koledarja za leto 2021, v vsebini kot izhaja iz priloženega dokumenta.

Spremembe so označene z rdečo barvo. Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj