SPREMEMBA SKUPNEGA ŠTEVILA DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO

02. 07. 2018

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov,

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

Objavlja nadzorovano informacijo.

Na dan 30.6.2018 je bilo v registru imetnikov delnic Cinkarne Celje, d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. Skupno število vseh izdanih delnic 814.626,
b. Skupno število lastnih delnic 6.149, oziroma 0,754 % izdanih delnic in
c. Skupno število delnic z glasovalno pravico 808.477.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj