SPREMEMBA ŠTEVILA DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO

01. 09. 2020

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil pravil ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in 149. Člena zakona o trgu finančnih instrumentov (ztfi-1), cinkarna celje d.d., kidričeva ulica 26, 3000 celje mš: 5042801000, dš: si 15280373, objavlja nadzorovano informacijo. Na dan 31. 8. 2020 je bilo ob zaključku trgovanja z vrednostnimi papirji na ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, po podatkih registra imetnikov delnic cinkarne celje, d.d., ki ga vodi kdd centralna klirinško depotna družba d.d. Ter upoštevaje že sklenjene zavezovalne posle po evidenci družbe:

A. Skupno število vseh izdanih delnic 807.977,
B. Skupno število lastnih delnic 12.041, oziroma 1,4903 % izdanih delnic in
C. Skupno število delnic z glasovalno pravico 807.977.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna celje d.d

PDF

Nazaj