VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA, 01.01.2009 DO 30.09.2009

29. 10. 2009

Tip objave: Finančna poročila

Poslovni rezultati Cinkarne so ob zaključku treh četrtin leta 2009 slabši kot v preteklih letih, vendarle so se v drugi in tretji četrtini leta očitno izboljševali. Izguba izkazana ob koncu prvega četrtletja se je v drugem četrtletju postopno zniževala in prerasla v dobiček, ki se je v tretji četrtini leta še nekoliko povečal. Kot je razvidno iz priloženih izkazov in bilanc, ključne poslovne kategorije nedvomno zaostajajo za doseženimi rezultati v preteklem letu, vendarle pa se je zaostanek pričel nedvomno zmanjševati. Rezultati zaostajajo tudi za optimistično zastavljenimi načrti. K slednjemu pa je potrebno dodati, da načrta poslovnega rezultata do konca leta ne bo moč izpolniti, oziroma, da je moč, zaradi sezonskega zniževanja poslovne aktivnosti ob koncu letošnjega leta, za leto 2009 realno pričakovati omejeno izgubo.

Vmesno poročilo poslovodstva, 01.01.2009 do 30.09.2009

Nazaj