VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA, 01.01.2010 DO 30.09.2010

27. 10. 2010

Tip objave: Finančna poročila

Prve tri četrtine leta 2010 so bile za Cinkarno v poslovnem smislu izjemno uspešne, brez dvoma so poslovni rezultati najboljši v zadnjih desetletjih. Aktivna poslovna politika v času najtrše recesije, leta 2009 usmerjena v povečevanje tržnih deležev ter osredotočenje na denarni tok, je v času otoplitve gospodarskih razmer v letu 2010 prinesla visoko povečanje prodaje, finančno stabilnost in s tem visok dvig poslovnih rezultatov. Tako skupna prodaja kot tudi poslovni izid iz poslovanja in z njim čisti poslovni izid pomembno presegajo rezultate, dosežene v istem obdobju preteklega leta, hkrati pa so pomembno boljši tudi od sorazmerno smelo zastavljenih ciljev Poslovnega načrta 2010.

Vmesno poročilo poslovodstva, 01.01.2010 do 30.09.2010 

Nazaj