VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

15. 05. 2009

Tip objave: Finančna poročila

Poslovni rezultati Cinkarne so v prvih treh mesecih leta 2009 slabi, med slabšimi v zadnjih letih. Pomembno zaostajajo tudi za, sicer sorazmerno previdnimi a vseeno optimističnimi, načrti. Ob polovici leta, ko pričakujemo, da se bodo razmere nekoliko stabilizirale, bomo ovrednotili novo nastale razmere in se odločili o morebitnem rebalansiranju poslovnih načrtov. Vendarle pa realni optimizem zbujajo stabilen in zanesljiv denarni položaj, primerjalno (panožno, nacionalno in mednarodno) nizek padec fizičnega obsega poslovne aktivnosti in pomembno povečanje prodaje in uspešnosti drugega najpomembnejšega programa Cinkarne, to je predelave cinka. Prodaja je nižja od lanskoletne za 17 %, od načrtovane za 26 %, čisti rezultat pa je v omenjenem obdobju negativen oziroma izkazujemo 261 tisoč € čiste izgube, v istem obdobju leta 2008 smo ustvarili 281 tisoč € čistega dobička. Izguba je, v pogojih vse hujše gospodarske krize, nizka in obvladljiva.

Vmesno poročilo poslovodstva, 01.01.2009 do 31.03.2009

Nazaj