VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZA OBDOBJE 1.1.2012 DO 31.3.2012

09. 05. 2012

Tip objave: Finančna poročila

V prvem četrtletju 2012 se, zelo splošno povedano, nadaljuje uspešno poslovanje sistema iz leta 2011. Vendar je potrebno opozoriti, da so gospodarske razmere v primerjavi z letom 2011 bistveno zaostrene. Dejstvo je, da se recesijsko okolje iz zadnjega kvartala 2011 v veliki meri prenaša tudi v leto 2012. Kljub temu so rezultati, tako v smislu prodaje, kakor tudi merjeni z ustvarjenim poslovnim izidom, ponovno rekordni. Podjetje že tretje leto žanje rezultate razprtih škarij vhodnih in prodajnih cen. Takšno stanje omogočajo dolgoročne nabavne pogodbe in pa odličen tržni položaj, ki je bil vzpostavljen in stabiliziran skozi agresivno prodajno politiko, usmerjeno v povečevanje tržnih deležev, v zadnjih letih.

Vmesno poročilo poslovodstva

Nazaj