VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZA OBDOBJE 1.7.2013 DO 6.11.2013

04. 02. 2014

Tip objave: Finančna poročila

Cinkarna Celje, d.d. je 31.1.2014 prejela odredbo ATVP (Opr. št. 0600-9/2013-4) s katero družbi nalaga odpravo nepravilnosti (napačno obdobje poročanja), ki se nanaša na objavo vmesnega poročila poslovodstva dne 6.11.2013.

Cinkarna Celje, d.d. skladno z odredbo in na podlagi tretjega odstavka 114. člena ZTFI ponovno objavlja vmesno poročilo poslovodstva, ki se nanaša na obdobje od 1.7.2013 do 6.11.2013.

Obvestilo bo dne 4.2.2014 objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si.

 

Cinkarna Celje, d.d.
Uprava

Vmesno poročilo poslovodstva za obdobje 1.7.2013 do 6.11.2013

 

Nazaj