VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZA OBDOBJE OD 01.01.2010 DO 31.03.2010

22. 04. 2010

Tip objave: Finančna poročila

Poslovni rezultati Cinkarne so v prvih treh mesecih leta 2010 dobri, predvsem so bistveno boljši kot so bili v času najgloblje recesije v letu 2009. Pomembno smo presegli tudi, sicer sorazmerno optimistične, načrte. Ugotavljamo, da prihaja skladno z ogrevanjem globalnega gospodarskega prostora tudi do pomembnih napredkov na naših ključnih trgih. Glede mesečne dinamike lahko rečemo, da je po dobrem poslovanju v januarju, sledil, s hudo in dolgotrajno zimo pogojeni, neugodni februar, v marcu pa se je poslovanje ponovno izboljšalo.

Vmesno poročilo poslovodstva za obdobje od 01.01.2010 do 31.03.2010

Nazaj