VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 30.9.2012

14. 11. 2012

Tip objave: Finančna poročila

Poslovanje v treh četrtinah leta 2012 je bilo zelo uspešno, hkrati pa se je začel povečevati zaostanek za sicer rekordnim letom 2011. Napovedi in pričakovanja glede negativnega trenda poslovnih rezultatov so se uresničila. Izjemno slabe makroekonomske razmere v svetu, EU in v Sloveniji, se vedno bolj odražajo tudi v zniževanju obsega naročil in posledičnem erodiranju cenovnih ravni. Marže se pri vseh ključnih programih znižujejo, uspešnost poslovanja bo v drugi polovici leta občutno nižja kot je bila v prvi. Poslovnih načrtov glede bruto prodaje do konca leta ne bo moč izpolniti, načrte glede čistega dobička za leto 2012 pa smo že dosegli in presegli. Upoštevajoč dejstvo, da je zadnji kvartal obdobje nizke sezone za nosilne produkte podjetja, raven čistega dobička ob koncu leta ne bo pomembno odstopala od čistega dobička doseženega v prvih devetih mesecih.

Vmesno poročilo poslovodstva za obdobje od 1.1.2012 do 30.9.2012

Nazaj