VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 31.3.2013

08. 05. 2013

Tip objave: Finančna poročila

Poslovanje podjetja je bilo, skladno z napovedmi in načrtom, v prvem četrtletju 2013 bistveno slabše kot je bilo v predhodnih letih. V polni meri so se odrazile posledice prehoda v negativno fazo ponavljajočih ciklov značilnih za industrijo pigmenta titanovega dioksida, hkrati pa razmere dodatno zaostrujeta evropska recesija in mednarodna finančna kriza. Škarje prodajno nabavnih cen so se v tem obdobju zaprle, kar je pripeljalo do negativnega poslovnega izida iz poslovanja. Rezultati na področju prodaje so nižji od rezultatov istega obdobja v preteklem letu in nižji od poslovnih načrtov. Pozitivni poslovni izid obdobja je posledica povečanih finančnih prihodkov. Glede na razmere, ki vladajo v mednarodnem gospodarstvu in seveda na trgu pigmenta titanovega dioksida, kratkoročno ni moč pričakovati izboljšanja uspešnosti poslovanja. Če se razmere občutno ne spremenijo, se povečevanju izgube do konca leta ne bo moč izogniti.

Vmesno poročilo poslovodstva za obdobje od 1.1.2013 do 31.3.2013

Nazaj