ZAHTEVA ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 12. REDNE SEJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

17. 04. 2009

Tip objave: Skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Cinkarne Celje, d.d. . Kidričeva 26, Celje , objavlja naslednjo zahtevo.

Zahteva za razširitev dnevnega reda 12. redne seje skupščine delničarjev

Nazaj