ZAHTEVA ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 13. SKUPŠČINE

11. 05. 2010

Tip objave: Skupščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva 26, Celje, objavlja ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 13. SKUPŠČINE CINKARNE CELJE, d.d., Z DNE 1. 6. 2010 delničarjev Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenske odškodninske družbe, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki jo je prejela dne 6. 5. 2010.

Zahteva za razširitev dnevnega reda 13. skupščine

Nazaj