ZAHTEVA ZA SKLIC SKUPŠČINE

09. 01. 2018

Tip objave: Skupščina

Skladno s 100. in 106. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR),

CINKARNA Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

objavlja, da je dne 8. 1. 2018 prejela zahtevo manjšinskih delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe Cinkarne Celje, d.d., za sklic skupščine. Celoten dokument se nahaja v priponki.

Uprava bo zahtevo obravnavala skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah in o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s tem obvestila javnost.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva deset let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.

PDF

Nazaj