Bela sadra CEGIPS

Pošljite povpraševanje

CEGIPS - ZA CEMENTNO INDUSTRIJO 

Je bel do rahlo rjavkast prah z vlažnostjo med 6 in 12 %, ki ga z ustrezno tehniko separacije očistimo nad 95 % vsebnosti kalcijevega sulfata dihidrata, imenovanega sadra. Sadra je nevtralna anorganska sol s povprečno velikostjo delcev med 80 in 100 mikronov. Vrednosti nevarnih snovi so glede na veljavno Uredbo pod mejnimi vrednostmi letnega vnosa v tla. 

 

Področja uporabe v industriji 

  • Neposredno v cementni industriji kot alternativa naravni sadri oz. sadri, nastali pri razžvepljevanju dimnih plinov iz termoelektrarn (REA-gips, FGD-gypsum). 
  • Posredno z nadaljnjo kalcinacijo v proizvodnji gradbenih izdelkov iz mavca (Gypsum plasters, self leeveling floor-estrih). 

V cementarnah se uporablja kot dodatek cementu za preprečevanje prehitrega oz. lažnega vezanja malt v količini od 3 do 5 %. 

 

V primerjavi z naravnim mavcem ima naslednje prednosti 

  • večja čistoča, nad 95 %, 
  • večja vsebnost sulfata, nad 55 %, 
  • konstantna kakovost, 
  • oblika sipkega kolača, možnost minimalne vsebnosti vlage (6 %), 
  • znižanje stroškov mletja. 

Prav tako so številne raziskave pokazale, da po vplivu na hidravlične in druge fizikalno-kemijske lastnosti cementa prednjači pred REA oz. sadro FGD, ki nastaja v termoelektrarnah pri razžvepljevanju dimnih plinov.

 

Reference 

  • Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GMBH 
  • Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d. d. 

 

Dokumenti

Tehnični list Bela sadra CEGIPS

Varnostni list Bela sadra CEGIPS

 

Ostali stranski izdelki TiO2