Rdeča sadra RCGIPS

Pošljite povpraševanje

RCGIPS - ZA NASIPE IN ZAPOLNJEVANJE 

Tip 

RCGIPS je stranski produkt, ki nastaja pri proizvodnji titanovega dioksida. Je nevtralni proizvod nevtralizacije preostale žveplove kisline iz proizvodnje TiO2 z apnenčevo moko in apnenim mlekom. Je rdečerjave barve, debelo zrnatega, delno vezljivega in vlažnega značaja. Poleg sadre (CaSO4 × 2H2O) vsebuje še železove okside, titanov dioksid ter sledove kremena in magnezijevih hidroksidov.  

 

Uporaba 

Z RCGIPSOM je možno ravnati podobno kot z naravnimi zemljinami izkopne kategorije 2–3. Ta produkt ima boljše trdnostne lastnosti, brežine nasipov se lahko oblikujejo v stabilnih naklonih 1 : 2 do 1 : 1,5. Po njenih površinah je možen promet s kamioni ali drugimi vozili. Plasti iz zgoščene, nabite titanove sadre so malo do zelo malo prepustne za vodo. Ožeta titanova sadra je odlična alternativa naravnim zemljinam za naslednjo uporabo: 

  • za zapolnjevanje v nizkih gradnjah, zlasti za kontrolirano zapolnjevanje starih mokrih odlagališč (akumulacije Za Travnikom), 
  • za protipoplavne in protihrupne nasipe, 
  • za pokrovne plasti na odlagališčih, 
  • za konstrukcijske nasipe višine do 5 m, ki niso podvrženi dinamičnim (prometnim) obremenitvam. 

Material je ustrezen, če njegova vlažnost ne presega 35 % (geotehnična vlaga). 

 

Embaliranje 

V razsutem stanju! 

 

Tehnični podatki

Vsebnost Ca  max. 20 %  Interna metoda 
Vsebnost Fe (tot)  max. 15 %  Interna metoda 
Vlaga 30–34 %  Interna metoda 

 

Dokumenti

Tehnični list RCGIPS Rdeča sadra 

Varnostni list RCGIPS Rdeča sadra

 

Ostali stranski izdelki TiO2