O CCA 100 BS 

CCA 100 BS je stabilizirana vodna suspenzija ultrafinega titanovega dioxida (TiO2) z odličnimi fotokatalitičnimi lastnostmi v prisotnosti naravne ali umetne UV svetlobe. Naša lastna tehnologija oblikovanja in proizvajanja delcev je temelj za vrhunske lastnosti proizvoda pri raznovrstnih aplikacijah.

Glavne aplikacije so:

  • Zunanje aplikacije.
  • Fotokatalizator, ki se uporablja za samočistilni efekt na steklu, keramiki in drugih gradbenih materialih.
  • Čiščenje zraka in vode (razgradnja NOx, SOx, organskih molekul, itd).
  • Odstranjevanje neprijetnih vonjav.

Oblikovano in optimizirano za uporabo v fotokatalitske namene:

  •  Ultrafini TiO2 brez pigmentnih lastnosti.
  • Zelo stabilna, pH nevtralna , bela vodna suspenzija.
  • Anatasna kristalna struktura.
  • Razgradnja organskih in anorganskih molekul pod vplivom UV svetlobe.
  • Priporočeno za aplikacije v nevtralnem ali bazičnem pH območju.

Embaliranje

  • Dobavljivo v 50 L (60 kg) ali 150 L (170 kg) plastičnih sodih.

Tehnični podatki

Vsebnost TiO2 20 - 22 %
Gostota ~ 1,2 g/cm3
pH 7 - 9
Velikost kristalitov (Scherrer) ~ 10 nm
Specifična prevodnost < 1 mS/cm
Specifična površina > 250 m2/g
Tipična fotokatalitična aktivnost 30,2 mg NO/m2h

 

Dokumenti

Tehnični list

Varnostni list

Brochure Photocatalysis

 

Ostali tipi UF TiO2

UV-absorber
Fotokataliza