Ultrafini titanov dioksid

Ultrafini t. i. nano titanov dioksid nima pigmentnih lastnosti, saj delci zaradi svoje majhne velikosti (< 100 nm) postanejo transparentni in kot takšni ponujajo popolnoma nove lastnosti delovanja. UF TiOse uporablja v različnih aplikacijah, ki so povezane z rešitvami in izboljšavami predvsem na področju človekovega zdravja, okolja, trajnostnih rešitev, in s tem prispeva k višji kakovosti življenjskih razmer.

Pošljite povpraševanje

O ultrafinem TiO2

Proizvajamo ultrafini t. i. nano TiO2, primeren za dve različni aplikaciji, in sicer kot fotokatalizator in UV-absorber. Vsi tipi UF TiO2 so v stabilizirani vodni suspenziji. Proizvodni proces UF TiO2 je naravnan tako, da se skozi vse proizvodne faze material nahaja izključno v obliki vodne suspenzije, brez vmesne suhe faze. Tako preprečujemo negativni vpliv na okolje in ljudi (prah/emisija nanodelcev).

V podjetju smo se strateško usmerili na pridobivanje UF TiO2 izključno v obliki suspenzije, zato smo razvili sintezne postopke za pridobivanje anatasa in rutila, brez vmesne suhe faze. Odločitev temelji na obvladovanju finih delcev, ki ostanejo v suspenziji, ter skrbi za zdrave delovne pogoje zaposlenih in uporabnikov. S sinteznimi postopki obvladujemo mehanizme reakcije. To nam omogoča nadzor nad najpomembnejšimi lastnostmi UF-delcev, in sicer nad velikostjo delcev, površinsko obdelavo in kristaliničnostjo, kar nam omogoča prilagoditev karakteristik UF-delcev TiO2, da ti čim bolj ustrezajo omenjenim visokotehnološkim aplikacijam.

Pigmentni TiO2 je bel pigment z velikostjo delcev med 200 - 350 nm. Uporablja se za optimizacijo razpršitve vidne svetlobe in doseganje neprosojnosti (opacitete). Ščiti materiale pred svetlobnimi in vremenskimi vplivi, obenem pa ponuja izjemno moč posvetlitve in pokrivne sposobnosti. Pri UF TiO2 je velikost delcev < 100 nm. Delci te velikosti izgubijo pigmentne lastnosti ter postanejo transparentni, pri čemer pa še vedno omogočajo absorpcijo UV-žarkov. UF TiO2 ponuja popolnoma druge rešitve in je primeren za širok nabor aplikacij, kot so UV-absorberji, fotokatalizatorji, katalizatorji, DSSC …

Ko so UF TiO2 delci izpostavljeni svetlobi, steče fotokatalitična reakcija. Svetloba spodbudi fotokatalitične lastnosti materiala, kar spontano pospeši reakcije oksidacije in redukcije. Površina postane oksidativna, kar povzroči nastanek prostih radikalov, ki oksidirajo, tj. razgrajujejo nevarna organska onesnažila in dušikove okside na ogljikov dioksid, vodo in nitrate. Škodljivi in nevarni dušikovi oksidi in druge organske nečistoče razpadejo na nenevarne komponente in tako čistijo površine in zrak.

Iz naslova razpršenosti uporabe UF TiO2 gre za relativno novo področje, ki je usmerjeno v trajnostne rešitve za zagotavljanje bolj zdravega in čistega okolja. UF TIO2, vgrajen v končne aplikacije, zmanjšuje onesnaženje v notranjih in zunanjih prostorih, v vodi in zraku, razgrajuje škodljive organske hlapne snovi (HOS) in druga onesnažila, omogoča samočistilni učinek, preprečuje nastanek alg in plesni, deluje antivirusno in antibakterijsko in tako izboljšuje kakovost življenja in okoljske razmere.

Najbolj znana lastnost rutilne oblike UF TiO2 je njegova odpornost na UV-svetlobo. Osnovni, primarni rutili UF TiO2, ki niso površinsko obdelani in dopirani, še vedno izkazujejo delček fotokatalitične aktivnosti. Ustavitev in preprečitev fotokatalitičnega delovanja rutilov/UV-absorberjev dosežemo s površinsko obdelavo, kot tudi z dopiranjem, s čimer pa se povečuje njihova UV-absorbcija svetlobe. Tako postanejo izjemni UV-absorberji.

 

 

Trajnost

Za zdravo in čisto okolje

V povezavi z nujnostjo uresničevanja načel trajnostnega razvoja in intenzivnim povečevanjem razvoja sodobnih tehnologij uporaba UF TiO2 vedno bolj pridobiva na pomembnosti in uporabi. Aplikacije, v katerih je vključeno delovanje fotokatalize, učinkovito izboljšujejo kakovost življenjskih razmer in zmanjšujejo onesnaženost po principu razgrajevanja nevarnih snovi v nenevarne (fizikalna reakcija).

Zmanjšanje onesnaženosti

Fotokatalitično delovanje UF TiO2 učinkovito zmanjšuje onesnaženost, tj. razgrajuje organska onesnažila, izpušne pline, dušikove okside, žveplove okside, organske hlapne snovi, preprečuje nastanek plesni, alg in mikroorganizmov, deluje antivirusno in antibakterijsko, nevtralizira neprijetne vonje in deluje samočistilno. UF TiO2 se lahko vgrajuje v razne končne materiale, kot so tlakovci, strešniki, fasada, zidne barve, razni premazi za raznorazne površine, lesne lazure, tekstil (brisače, športna oblačila ...).

Antivirusno in antibakterijsko delovanje

Eno številnih učinkov delovanja fotokatalize je antibakterijsko in antivirusno delovanje, ki preprečuje nastanek in razmnoževanje mikroorganizmov, s tem pa zmanjšuje možnost alergijskih reakcij. Ali ste vedeli, da je več kot 90 % brisač onesnaženih z različnimi vrstami bakterij? Da so slednje idealno gnezdo za širjenje bakterij in virusov, ki lahko povzročijo alergije in druga obolenja? Aplikacije, ki vsebujejo fotokatalitični UF TiO2, ponujajo rešitev za preprečevanje širjenja različnih virusov. Znanstveno je dokazano, da nano TiO2 uspešno razgrajuje tudi COVID-19.

Podaljšujemo življenjsko dobo lesa – zmanjšujemo krčenje gozdov

Z uporabo UV-absorberjev v lesnih lazurah ščitimo les pred nevarnimi UV-žarki, ki uničujejo –pospešujejo propadanje in razkrajanje lesa. Z UV-absorberji ohranjamo les in podaljšujemo življenjsko dobo in uporabnost lesenih elementov. Tako vplivamo na zmanjševanje potreb in zahtev trga po lesu in posledično po krčenju gozdov in sekanju dreves.

 

Izdelujemo naslednje tipe UF TiO2

UV-absorber
Fotokataliza

 

Industrije in aplikacije

 

Kontakti

Prodaja

Dubravka Kunst

T: +386 3 427 62 18

E: dubravka.kunst@cinkarna.si

Tehnične informacije

Martin Rozman

T: +386 3 427 61 14

E: martin.rozman@cinkarna.si