Prijava na praktično usposabljanje

Osebni podatki

Izobraževanje

Praktično usposabljanje

Področja dela, kjer bi želel opravljati praktično usposabljanje *

Znanje jezikov

Računalniško znanje

V Cinkarni Celje bi želel opravljati tudi (označite po želji):

Priloge:

da lahko delodajalec za namene eventualnih novih razpisov na delovno mesto, na katerega se prijavljam, ali podobnih razpisov, za katere je zahtevana moja izobrazba oziroma delovne izkušnje, kontaktira v naslednjih 5 letih na moje podane kontaktne podatke v prvotni prijavi.
da lahko delodajalec za namene eventualnih novih razpisov na delovno mesto, na katerega se prijavljam, ali podobnih razpisov, za katere je zahtevana moja izobrazba oziroma delovne izkušnje, kontaktira v naslednjih 5 letih na moje podane kontaktne podatke v prvotni prijavi.