Družbena odgovornost

Odgovornost do okolja in skupnosti

Človek s svojim obstojem vpliva na okolje.  V Cinkarni se tega zavedamo, zato s stalnimi vlaganji skrbimo za posodabljanje tehnoloških postopkov v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in s tem zmanjšujemo vplive na okolje na možni minimum.
Skrbimo za zagotavljanje pogojev zdravega in varnega dela naših zaposlenih ter za njihovo nenehno izobraževanje. Več...

Kakovost

Zagotavljanje kakovosti na vseh področjih je sestavni del vodenja podjetja. Temelji na viziji strategije rasti in ključnih strateških ciljih, ki so usmerjeni v doseganje zadovoljstva lastnikov, kupcev, zaposlenih in okolja, v katerem delujemo. Več...

Razvoj in raziskave

Vsak dan razmišljamo o prihodnosti. Kot kemijsko podjetje smo za izziv 21. stoletja izbrali razvoj titanovega dioksida v specialnih oblikah, ki jih nameravamo nadgraditi v končne izdelke z višjo dodano vrednostjo. Več...