Kakovost

Zagotavljanje kakovosti na vseh področjih je sestavni del vodenja podjetja. Temelji na viziji strategije rasti in ključnih strateških ciljih, ki so usmerjeni v doseganje zadovoljstva lastnikov, kupcev, zaposlenih in okolja, v katerem delujemo.