Kakovost

Zagotavljanje kakovosti na vseh področjih je sestavni del vodenja podjetja. Temelji na viziji strategije rasti in ključnih strateških ciljih, ki so usmerjeni v doseganje zadovoljstva lastnikov, kupcev, zaposlenih in okolja, v katerem delujemo. 

V skladu s standardom ISO 9001:2015 so certificirane proizvodnja in prodaja pigmenta titanovega dioksida, žice in zlitin iz cinka, praškastih lakov, masterbatchev, žveplove kisline, agro-kemijskih proizvodov, mas za gradbeništvo, sistemov za agresivne medije in tiskarskih barv.