Odgovornost do okolja in skupnosti

Človek s svojim obstojem vpliva na okolje.  V Cinkarni se tega zavedamo, zato s stalnimi vlaganji skrbimo za posodabljanje tehnoloških postopkov v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in s tem zmanjšujemo vplive na okolje na možni minimum.
Skrbimo za zagotavljanje pogojev zdravega in varnega dela naših zaposlenih ter za njihovo nenehno izobraževanje.
V juniju 2009 smo potrdili skladnost našega sistema ravnanja z okoljem, varnostjo in zdravjem s standardom ISO 14001 ter ISO 45001. V PE Kemija na lokaciji v Mozirju smo uspešno prestali tudi zunanjo presojo po uredbi EMAS.

Z izvajanjem različnih oblik komuniciranja skušamo redno seznanjati vse deležnike o naših načrtih in dosežkih. Več…
Pripombe in pritožbe v zvezi z vplivi na okolje sprejemamo na elektronski naslov varstvo.okolja@cinkarna.si.

Kot družbeno odgovorno podjetje podpiramo športne, kulturne in predvsem okoljsko naravnane dejavnosti. Skladno s strategijo namenjamo 90 % sponzorskih in donatorskih sredstev športu in 10 % ostalemu.