Razvoj in raziskave

Vsak dan razmišljamo o prihodnosti. Naš glavni cilj je razvoj titanovega dioksida. Širimo tudi nabor in količinski obseg pripravkov za zaščito rastlin na osnovi bakra, različnih vrst mastrov in praškastih lakov. K temu se s svojim že tradicionalno inovativnim in unikatnim programom pridružuje tudi predelava fluoriranih polimerov in elastomerov.

Pri tem striktno upoštevamo našo usmeritev glede preprečevanja negativnih vplivov na okolje, varnost in zdravje.

Iščemo inovativne in trajnostno sprejemljive rešitve za zmanjševanje količine odpadkov. Trgu smo že ponudili dva tovrstna proizvoda – belo sadro (CEGIPS) in rdečo sadro (RCGIPS), razvijamo pa tudi nove. Več…