CEGIPS za cementno industrijo

Je bel do rahlo rjavkast prah z vlažnostjo med 6 in 12%, ki ga z ustrezno tehniko separacije očistimo nad 95% vsebnosti kalcijevega sulfata dihidrata, imenovanega sadra. Sadra je nevtralna anorganska sol s povprečno velikostjo delcev med 80 in 100 mikronov. Vrednosti nevarnih snovi so glede na veljavno Uredbo pod mejnimi vrednostmi letnega vnosa v tla.

Področja uporabe v industriji

  • neposredno v cementni industriji kot alternativa naravni sadri oz. sadri nastali pri razžvepljevanju dimnih plinov iz termoelektrarn (REA-gips, FGD-gypsum),
  • posredno z nadaljnjo kalcinacijo v proizvodnji gradbenih izdelkov iz mavca (Gypsum plasters, self leeveling floor-estrih)

V cementarnah se uporablja kot dodatek cementu za preprečevanje prehitrega oz. lažnega vezanja malt v količini od 3-5%.

V primerjavi z naravnim mavcem ima naslednje prednosti

  • večja čistoča, nad 95%,
  • večja vsebnost sulfata, nad 55%,
  • konst. kvaliteta,
  • oblika sipkega kolača možnost minimalne vsebnosti vlage 6%,
  • znižanje stroškov  mletja.

Prav tako so številne raziskave pokazale, da po vplivu na hidravlične in druge fizikalno kemijske lastnosti cementa prednjači pred REA oz. FGD sadro, ki nastaja v termoelektrarnah pri razžvepljevanju dimnih plinov.

Reference

  • Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GMBH
  • Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d.

Več o CEGIPSU ...

Tehnične informacije

Varnostni listi