Več o CEGIPSU

CEGIPS je blagovna znamka za kalcijev sulfat dihidrat-sadro (CaSO4 x2H2O- Gypsum), ki nastaja pri Proizvodnji TiO2. Le ta je poleg ostalih kemijskih sadr (citronska, fosforna, energetska- REa oz. FGD sadra) vse večja alternativa naravni sadri.

Vse države zahoda z ustrezno okoljevarstveno regulativo uspešno nadomeščajo naravno sadro. Japonska le ob celotni porabi kemijske sadre lahko prične z uporabo naravne sadre. Nemčija predvsem z energetsko sadro nadomešča že več kot 70 % naravne sadre.

Tako tudi v našem podjetju želimo iti v korak s časom in tako prispevati delček k ohranjanju prvobitnosti narave in našega okolja.

Sadra oz. kalcijev sulfat dihidrat  je znan kot  naravni mineral, ki se nahaja v sedimentarnih kamninah in je nastal pred 100 miiljoni leti pri izhlapevanju vode prostranih morij, ki so prekrivali kontinente.  Trenutne svetovne zaloge naravne sadre ocenjujejo na 2.26 bilijona ton od tega 35% v Evropi.

Kemijsko je sadra CaSO4x2H2O sestavljena iz ene molekule kalcijevega sulfata CaSO4 in dveh molekul vode, ki sta kristalno vezani in predstavljata 20,9% celote. Struktura sadre (Slika 2) je sestavljena iz plasti, kjer vodne molekule (rdeče) povezujejo plasti CaSO4. Tako je cepljivost najlažja na plasteh, kjer so vodne molekule.

Nad temperaturo 40°C prične izhajati kristalna voda in sadra preide v novo fazo. Fazne spremembe se vršijo po sledečem mehanizmu:

 

                   45-135°C                      360°C       +0.5H2O               +1.5 H2O
CaSO4x2H2O› CaSO4x0.5H2O ›CaSO4 › CaSO4x0.5H2O › CaSO4x2H2O

 

Pri tem nastanejo
 - kalcijev sulfat hemihidrat - CaSO4 x0.5H2O oz. mavec, ki se lahko pripravi po suhem postopku, kjer dobimo beta mavec  in mokrem postopku, kjer dobimo alfa mavec,
 - brezvodna modifikacija sadre se imenuje anhidrid- CaSO4.

Lastnosti sistema CaSO4 / H2O se izkoriščajo že tisočletja. Stari Egipčani so mavec uporabljali pri gradnji piramid, Asirci pri vlivanju skulptur, Grki pa sadro kot nadomestilo stekla, itd.

Ena izmed najbolj pomembnih lastnosti tega sistema je reverzibilnost (zgornji mehanizem). Sadra je edini naravni mineral, ki ga lahko zdrobimo, mu s segrevanjem odvzamemo vodo in mu nato povrnemo prvotno obliko z dodatkom vode.

Iz mavca se lahko vlivajo odlični odlitki, saj se mavčna malta pri strjevanju razširi in tako zapolni še tako majhne pore in razpoke, na koncu procesa strjevanja pa se malce skrči in odstopi od sten kalupov ter zadrži reliefno strukturo kalupa.

Zaradi vsebnosti kristalne vode so izdelki iz nje je požarnodporni in odlični regulatorji vlage v prostoru, saj odvečno vlago zaradi svoje strukture vežejo nase ob pomanjkanju pa jo sproščajo.

Zaradi številnih koristnih lastnosti, ki jih ima sistem CaSO4 / H2O se danes sadra uporablja predvsem v:

 • cementni industriji;
  dodatek portlandskemu klinkerju za proizvodnjo cementa
 • gradbeništvu;
  v proizvodnji alfa in beta mavca (ometi, malte, izravnalne mase, mavčne plošče in zidaki)
  v proizvodnji anhidrida (talni estrihi)
 • živilski industriji;
  dodatek pri vrenju piva, kot polnilo pri testeninah, sladoledu, hamburgerjih
 • medicini;
  mavčne obloge in zobne zalivke
 • filmski industriji;
  številni efekti (sneg).