Laboratorijske meritve

Več desetletij vpetosti Službe kakovosti v proizvodne procese Cinkarne Celje in nenehno sledenje novostim na področju merjenja v kemiji je pomembno gibalo razvoja specializiranih znanj izvajalcev ter zagotavlja visoko raven veljavnosti naših rezultatov meritev.

Veliko pozornost posvečamo izobraževanju in usposabljanju ter neodvisnemu in nepristranskemu delovanju.

Z integriranim sistemom vodenja in sledenju zahtevam standarda ISO/IEC 17025:2017 zagotavljamo mednarodno priznano strokovno usposobljenost in zaupanje v rezultate preskušanj.

Za področje odpadnih vod, pigmenta titanovega dioksida, ilmenita in titanove žlindre smo pridobili Akreditacijsko listino s prilogo LP-050*, ki jo je izdala Slovenska akreditacija (datum prve podelitve: 1. december 2004).

Akreditacijska listina

Priloga k akreditacijski listini, LP-050.
V laboratorijih pri svojem delu združujemo tradicijo in kakovost.

Ponudba storitev

Za vas lahko izvedemo različne laboratorijske storitve:

Analize in priprava vod

Odpadne, površinske in podzemne vode:

 • določitev kovin (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V, Zn, Ti)
 • pH
 • električna prevodnost
 • suspendirane, usedljive in raztopljene snovi
 • KPK (kemijska potreba po kisiku)
 • BPK5 (biološka potreba po kisiku)
 • celotni fosfor
 • ortofosfat (PO43-)
 • celokupna trdota (°N)
 • karbonatna trdota (°N)
 • raztopljeni anioni (F-, Cl-, N-NO2-, N-NO3-, SO42-)

Vode – energetika (surova, po demineralizaciji, napajalna, kotlovna):

 • pH
 • električna prevodnost
 • celokupna in karbonatna trdota
 • suspendirane snovi
 • p-vrednost
 • poraba KMnO4
 • CO2
 • ortofosfat (P2O5)
 • N2H4
 • določitev kovin (Na, Ca, Mg, Al, Si, Fe)
 • določitev raztopljenih anionov

Priprava deionizirane vode

Agro-kemijske analize

Analize tal (zemlje, blata), kompostov, gnojil, zaščitnih sredstev, plodov:

 • določitev pH, P2O5
 • določitev vsebnosti K, Mg, Ca, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Co, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn

Analize kislin in baz

 • H3PO4: koncentracija kisline, gostota, Fe
 • HCl: koncentracija kisline, gostota, Fe
 • H2SO4: koncentracija kisline, Fe, poraba KMnO4, ostanek po žarenju
 • NaOH: koncentracija baze, Fe

Posebne analize

Analize, ki jih po dogovoru izvajamo na materialih:

 • titanov dioksid
 • titanove rude
 • sadra
 • vodno steklo
 • kalcijev karbonat
 • hidrirano apno
 • žveplo
 • bakrovi pripravki
 • masterbatchi

Kontakt

Vodja Službe kakovosti

Ksenija Gradišek

T: +386 3 427 61 90

E: ksenija.gradisek@cinkarna.si

Vodja Analitskega laboratorija

Jurij Pustinek

T: +386 3 427 61 95

E: jurij.pustinek@cinkarna.si