Laboratorijske meritve

Več desetletij vpetosti Službe kakovosti v proizvodne procese Cinkarne Celje in nenehno sledenje novostim na področju merjenja v kemiji je pomembno gibalo razvoja specializiranih znanj izvajalcev ter zagotavlja visoko raven veljavnosti naših rezultatov meritev.

Veliko pozornost posvečamo izobraževanju in usposabljanju ter neodvisnemu in nepristranskemu delovanju.

Z integriranim sistemom vodenja in sledenju zahtevam standarda ISO/IEC 17025:2017 zagotavljamo mednarodno priznano strokovno usposobljenost in zaupanje v rezultate preskušanj.

Za področje odpadnih vod, pigmenta titanovega dioksida, ilmenita in titanove žlindre smo pridobili Akreditacijsko listino s prilogo LP-050*, ki jo je izdala Slovenska akreditacija (datum prve podelitve: 1. december 2004).

Akreditacijska listina

V laboratorijih pri svojem delu združujemo tradicijo in kakovost.

Ponudba storitev

Za vas lahko izvedemo različne laboratorijske storitve:

Analize in priprava vod

Odpadne, površinske in podzemne vode:

 • določitev kovin (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V, Zn, Ti)
 • pH
 • električna prevodnost
 • suspendirane, usedljive in raztopljene snovi
 • KPK (kemijska potreba po kisiku)
 • BPK5 (biološka potreba po kisiku)
 • celotni fosfor
 • ortofosfat (PO43-)
 • celokupna trdota (°N)
 • karbonatna trdota (°N)
 • raztopljeni anioni (F-, Cl-, N-NO2-, N-NO3-, SO42-)

Vode – energetika (surova, po demineralizaciji, napajalna, kotlovna):

 • pH
 • električna prevodnost
 • celokupna in karbonatna trdota
 • suspendirane snovi
 • p-vrednost
 • poraba KMnO4
 • CO2
 • ortofosfat (P2O5)
 • N2H4
 • določitev kovin (Na, Ca, Mg, Al, Si, Fe)
 • določitev raztopljenih anionov

Priprava deionizirane vode

Agro-kemijske analize

Analize tal (zemlje, blata), kompostov, gnojil, zaščitnih sredstev, plodov:

 • določitev pH, P2O5
 • določitev vsebnosti K, Mg, Ca, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Co, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn

Metalurške analize

Analize cinka, cinkove žice, cinkovih zlitin (Zamak):

 • določitev kovin (Pb, Cd, Fe, Sn, Cu, Al, Mg, Mn, Ni, Si)
 • določitev mehanskih lastnosti:
  • trdota (HV)
  • natezna trdnost
  • raztezek
  • upogib
  • meja elastičnosti

Analize kislin in baz

 • H3PO4: koncentracija kisline, gostota, Fe
 • HCl: koncentracija kisline, gostota, Fe
 • H2SO4: koncentracija kisline, Fe, poraba KMnO4, ostanek po žarenju
 • NaOH: koncentracija baze, Fe

Posebne analize

Analize, ki jih po dogovoru izvajamo na materialih:

 • titanov dioksid
 • titanove rude
 • sadra
 • vodno steklo
 • kalcijev karbonat
 • hidrirano apno
 • žveplo
 • bakrovi pripravki
 • masterbatchi

Kontakt

Vodja Službe kakovosti

Ksenija Gradišek

T: +386 3 427 61 90

E: ksenija.gradisek@cinkarna.si

Vodja Analitskega laboratorija

Jurij Pustinek

T: +386 3 427 61 95

E: jurij.pustinek@cinkarna.si

 

Grafični studio

V letu 2008 je enota Tiskarna Cinkarna Celje znotraj svojega delovanja ustanovila grafični studio, ki ponuja storitve osvetljevanja tiskarskih ofset plošč. Studio uporablja UV-tehnologijo osvetljevanja klasičnih/konvencionalnih in termalnih ofset plošč. V studiu izvajamo osvetljevanje ofset plošč na konvecionalni UV-Luscher CTcP in termalni Screen PlateRite CTP osvetljevalni enoti.

V našem grafičnem studiu ponujamo osvetljevanje vseh formatov ofset plošč do formata B1.

Ustanovitev grafičnega studia znotraj enote Tiskarne Cinkarna Celje izhaja iz že tradicionalne usmeritve podjetja v grafično industrijo, ki je obeležila uspešno obdobje delovanja v grafični panogi – prve tiskarske plošče iz cinka je začela proizvajati že leta 1938. Tiskarna Cinkarna Celje je po več kot štirih desetletjih delovanja leta 2015 dokončno zaprla svoja vrata. Bila je najstarejša prava ofset tiskarna na področju nekdanje Jugoslavije. Ustanovljena je bila kot učna tiskarna za ofset tehniko tiska in s tem podpirala prodajo ofsetnih plošč, ki jih je podjetje vrsto let proizvajalo.

Kontakt

Osvetljevanje plošč

Zoran Bezlaj

T: +386 3 427 64 07

E: zoran.bezlaj@cinkarna.si

Oblikovanje

Jure Vrabič

T: +386 3 427 64 36

E: jure.vrabic@cinkarna.si