SKLIC IZREDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

25. 01. 2018

Tip objave: Skupščina

Na zahtevo manjšinskih delničarjev, katerih skupni delež dosega najmanj 5% osnovnega kapitala, skladno z 295. členom Zakona o gospodarskih družba (ZGD-1) in 53. členom Statuta Cinkarne Celje, d.d., uprava družbe sklicuje IZREDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNE CELJE, d.d. ki bo v torek, 27.2.2018 na sedežu družbe Kidričeva 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta, s pričetkom ob 14.00 uri

Sklic izredne skupščine
Utemeljitev predlogov sklepov
Informacije o pravicah delničarjev
Prijava udeležbe
Pooblastilo za udeležbo
Zahteva za sklic skupščine

Nazaj