Agro izdelki

Skrb za zdravo rast rastlin. Sledimo trendom in zahtevam trga pri proizvodnji bakrovih pripravkov. Kemično varstvo rastlin je le dopolnilo drugim preventivnim in gojitvenim ukrepom v kmetijstvu, z upoštevanjem načel dobre kmetijske prakse.

Pošljite povpraševanje

O agro izdelkih

Sredstva za varstvo rastlin varujejo gojene rastline pred boleznimi in škodljivci. Omogočajo dostop in pestro izbiro kakovostne in cenovno dostopne hrane ter boljšo samooskrbo. Večino naše proizvodnje sredstev za varstvo rastlin predstavljajo ekološki pripravki.

So soli, zelenomodre barve, ki se uporabljajo za zatiranje rastlinskih bolezni. Zaradi širokega spektra učinkovitosti se je njihova uporaba do danes razširila na vse kmetijske kulture, saj delujejo na več kot 200 različnih patogenih gliv in bakterij in zanje ni mogoče najti enakovredne zamenjave.

Cinkarna je od leta 2010 članica združenja proizvajalcev bakrovih pripravkov EUCuTF (European Union copper task force). Združenje je bilo ustanovljeno z namenom zastopanja skupnih interesov na področju registracije bakra kot aktivne snovi v Evropski uniji, v katerega je vključenih 12 proizvajalcev bakrovih pripravkov.

Cuprablau je naša blagovna znamka za bakrove fungicide. Pripravki zagotavljajo dobro odzivnost, enakomerno razporeditev in so učinkoviti že pri nižjih koncentracijah. Proizvajamo jih v obliki vodotopnih granul in v obliki prahu.

Aktivna snov bakrov oksiklorid se uporablja za proizvodnjo sredstev za varstvo rastlin blagovne znamke Cuprablau Z.

V letu 2019 smo v Cinkarni Celje začeli sintezo tribazičnega bakrovega sulfata (tehnična sol), ki je najučinkovitejša kemična oblika v primerjavi z drugimi bakrovimi spojinami. Uporablja se lahko v zelo nizkih odmerkih, saj je sproščanje bakrovih ionov hitrejše, pripravki z a. s. TBCS pa so manj fitotoksični za rastline. Uporablja se predvsem za izdelavo fitofarmacevtskih sredstev v obliki formulacije WG (omočljive granule) in formulacije SC (koncentrirana suspenzija).

Substrati Humovit omogočajo hitro rast korenin. Zagotavljajo visoko stopnjo zadrževanja vode in hranil. Z njihovo uporabo se poveča delež organske snovi v tleh, kar zmanjšuje spiranje hranil v podtalnico in prehajanje toplogrednih plinov v ozračje.

Tabela podaljšanja rokov uporabe pripravkov Cuprablau Z in Pepelin:

Ime sredstva Enota pakiranja Št. šarže Podaljšan rok uporabe Nalepka Analizni certifikat Opombe
Pepelin WG 1 kg 43-16 Maj 2025 Nalepka    
Pepelin WG 1 kg 35-12 September 2024 Nalepka    
Pepelin WG 30 g 12703 Marec 2025 Nalepka    
Cuprablau Z WP 10 KG 10/1 78 Avgust 2024 Nalepka    
Cuprablau Z 35 WP 1 KG 118 Marec 2025 Nalepka    
Cuprablau Z 35 WP 1 KG 150/14 Avgust 2025 Nalepka    
Cuprablau z 35 WP 10/1 135 Julij 2025 Nalepka    
Cuprablau z 35 WG   938 Februar 2026 Nalepka    
Pepelin 30 g 20406 Junij 2026 Nalepka    

 

Tabela podaljšanja rokov uporabe sredstev za varstvo rastlin skupine Nufarm:

Ime sredstva Enota pakiranja Št. šarže Podaljšan rok uporabe Nalepka Analizni certifikat Opombe
Frutapon 0,5 L, 1 L, 10 L 12005049 Oktober 2024 Nalepka CoA  
Duplosan KV 1 L ATA40906 November 2024 Nalepka CoA  

 

Trajnost

Trajnostni pristop pri izbiri virov

Bakrove pripravke izdelujemo v Cinkarni Celje že več kot pol stoletja. V proizvodnji uporabljamo recikliran baker. Tako vplivamo na trajnostno uporabo virov – ponovna uporaba že uporabljenih virov. V proizvodnem procesu ni stranskih proizvodov in tako ni dodatnega obremenjevanja okolice. V zadnjih letih je razvoj novih bakrovih pripravkov v podjetju usmerjen v zmanjševanje vnosa bakra pri enkratni aplikaciji pripravka.

 

Izdelujemo naslednje vrste agro izdelkov

 

Področja uporabe

 

Kontakti

Prodaja

Mateja Cvikl-Marovt

T: +386 3 427 62 12

E: mateja.cvikl-marovt@cinkarna.si

Tehnične informacije

Igor Zidarič

T: +386 3 427 63 37

E: igor.zidaric@cinkarna.si

 

Karmen Veber

T.: +386 3 427 63 72

E: karmen.veber@cinkarna.si

Agro nasveti

Mitja Sitar

T: +386 3 427 62 40

E: mitja.sitar@cinkarna.si

 

Vili Kurnik

T: +386 3 427 62 33

E: vili.kurnik@cinkarna.si