O Calcinu S 

Gnojilo CE je anorgansko mineralno gnojilo s sekundarnim hraniloma, kalcijem (Ca) in žveplom (S).

Uporaba

Calcin S uporabljamo za gnojenje sadovnjakov, vinogradov, travnikov, pašnikov in v poljedelstvu. Namenjen je izboljševanju fizikalno-kemijskih lastnosti tal, pri čemer ne vplivamo oziroma ne dvigujemo vrednosti pH talne raztopine. Na kmetijska zemljišča dodajamo gnojilo spomladi, poleti oziroma jeseni. Uporaba omogoča izboljšanje strukture tal in njeno rodovitnost.

Embaliranje

Razsuto stanje.

Tehnične informacije

Navodilo za varno delo

 

Ostale vrste agro izdelkov