O Calcinu B

Gnojilo CE je anorgansko mineralno gnojilo s sekundarnimi hranili kalcij (Ca), magnezij (Mg) in žveplo (S).

Uporaba

Calcin B uporabljamo kot gnojilo in regulator pH vrednosti tal. Gnojilo vsebuje kalcij (Ca), magnezij (Mg) in  žveplo (S). Sekundarna hranila so pomembna za rast in razvoj rastlin. Vrednost pH talne raztopine je bistvena lastnost zemljine, ki vpliva na fizikalno-kemične procese v tleh in na fiziološke procese v rastlinah. Rastline odvzemajo Ca in Mg iz tal, ob tem pa prihaja tudi do izpiranja. Z dodajanjem gnojila dvigujemo vrednost pH in zmanjšujemo zakisanost tal, ob tem pa vračamo v tla Ca, Mg in S kar je zelo pomembno za rodovitnost in strukturo tal.

Prednosti uporabe gnojila Calcin B:

  • dolgoročno izboljša vrednost pH talne raztopine in strukturo kislih tal,
  • vezava hranil v tleh in naknadno sukcesivno sproščanje,
  • pospeši sproščanje fosforja (P),
  • bistveno izboljša rodovitnost, strukturo tal.

Kalcifikacijo opravimo v stanju mirovanja na podlagi predhodno opravljene analize tal.

Embaliranje

Razsuto stanje.

Tehnične informacije

Navodilo za varno delo

 

Ostale vrste agro izdelkov