Stranski izdelki TiO2

Pri proizvodnem procesu TiO2 nastajata kemijski sadri – bela in rdeča. Bela sadra se uporablja kot surovina za izdelavo mavčnih plošč, cementa in gnojila v kmetijstvu. Rdeča sadra je alternativa naravnim zemljinam.

Pošljite povpraševanje

O beli/rdeči sadri

CEGIPS je naša blagovna znamka za kalcijev sulfat dihidrat – sadro (CaSO4 × 2H2O – Gypsum) – bela kemijska sadra, ki nastaja kot stranski izdelek pri proizvodnji TiO2. Ta je poleg drugih (citronska, fosforna, energetska – REA oz. sadra FGD) vse večja alternativa naravni sadri. Že vrsto let z ustrezno okoljevarstveno regulativo uspešno nadomeščajo naravno sadro.

  • V cementni industriji kot dodatek portlandskemu klinkerju za proizvodnjo cementa,  
  • v gradbeništvu, v proizvodnji alfa in beta mavca (ometi, malte, izravnalne mase, mavčne plošče in zidaki) in v proizvodnji anhidrida (talni estrihi), 
  • v kmetijstvu za gnojila za izboljševanje strukture oz. kemijsko-fizikalnih lastnosti tal. 

RCGIPS – je naša blagovna znamka kemijske rdeče sadre, ki nastaja kot stranski izdelek pri proizvodnji TiO2. Je nevtralni proizvod nevtralizacije preostale žveplove kisline iz proizvodnje TiO2 z apnenčevo moko in apnenim mlekom. Je rdečerjave barve, debelo zrnatega, delno vezljivega in vlažnega značaja. Poleg bele sadre (CaSO4 × 2H2O) vsebuje še železove okside, titanov dioksid ter sledove kremena in magnezijevih hidroksidov.  

Rdeča sadra je alternativa naravnim zemljinam. Cinkarna večino proizvedene rdeče sadre porabi za lastne potrebe – za zapolnjevanje naprave za odstranjevanje odpadkov Za Travnikom.

 

Trajnost 

Stranske izdelke ponovno vključujemo v nadaljnje proizvodne procese 

Oba stranska izdelka, ki nastajata kot odpadni material pri proizvodnji titanovega dioksida, sta vključena v ponovno uporabo, in sicer v nadaljnje proizvodne procese v drugih industrijah, predvsem je to uporaba bele sadre v gradbeništvu in kmetijstvu; rdeča sadra pa se uporablja kot polnilo za izdelavo nasipov in zapolnjevanje.

V proizvodnem procesu titanovega dioksida nastajajo naslednji Stranski izdelki TiO2

 

Industrije in aplikacije

 

Kontakti

Prodaja

Marta Sevčnikar

T: +386 3 427 62 43

E: marta.sevcnikar@cinkarna.si

Tehnične informacije

Tomaž Raznožnik

T: +386 3 427 65 80

E: tomaz.raznoznik@cinkarna.si