U 46 M-FLUID

HERBICID
Vodotopni koncentrat (SL).
Vsebuje: MCPA (750 g/L) v obliki MCPA-DMA 943 g/L
Pakiranje: 1L

Značilnosti:
U 46® M-fluid je herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela v nasadih sadnega drevja, v žitih ter na travnikih in pašnikih in pri pridelovanju travnega semena. U 46® M-fluid je specialist za pozno tretiranje v žitih – vse do faze BBCH 39 – še posebej proti osatu (Cirsium sp.).

Uporaba:
Sredstvo U 46® M-fluid se uporablja kot herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela:
  • v nasadih sadnega drevja v odmerku 1,5 L/ha (15 ml na 100 m2). Dovoljeno je največ eno tretiranje spomladi v času, ko doseže plevel višino 10 - 20 cm.
  • v ozimnih in jarih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala) v odmerku 1,0 L/ha (10 ml na 100 m2). Dovoljeno je največ eno tretiranje v eni rastni dobi, v fenološki fazi zaznavni trije stranski poganjki do faze zastavičarja/vidna listna nožnica (BBCH 23 - 39).
  • travinju v kmetijski rabi (travniki, pašniki) v odmerku 1,5 - 2 L/ha (15 - 20 ml na 100 m2). Dovoljeno je največ eno tretiranje v rastni dobi, spomladi ali jeseni. Pri manjši zaplevljenosti se tretira samo tiste dele travnate površine, ki so močneje zapleveljene.
  • pri pridelovanju travnega semena v odmerku 1,5 - 2 L/ha (15 - 20 ml na 100 m2), v fenološki fazi od treh listov do konca razraščanja trav (BBCH 13 - 29), v letu semenitve trav pa v fenološki fazi od začetka kolenčenja do začetka latenja trav (BBCH 30 - 39). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
Sredstvo U 46® M-fluid dobro zatira: 
Capsella bursa pastoris – navadni plešec, 
Convolvulus arvensis – njivski slak, 
Diplotaxis erucoides – užitno rukvico, 
Equisetum spp. – preslico, 
Fumaria officinalis – navadno rosnico, 
Geranium spp. – krvomočnico, 
Juncus spp. – ločje,
Lamium amplexicaule – njivsko mrtvo koprivo, 
Medicago sativa – lucerno,
Urtica spp. – koprivo in druge. 

Sredstvo zaviralno deluje na: 
Papaver rhoeas – poljski mak, 
Plantago spp. – trpotec, 
Ranunculus spp. – zlatico,
Veronica spp. – jetičnik in druge.

Preprečiti je potrebno zanašanje škropiva na zelene dele sadnega drevja ter na sosednje gojene rastline. Priporoča se tretiranje pri temperaturah zraka pod 25 °C, v razmerah brez vetra, v večernih urah. Po dosedanjih spoznanjih se lahko uporablja v vseh vrstah trav. V primeru propada posevka tretiranega z U 46® M -fluid, se lahko na preorano površino seje oziroma sadi druge gojene rastline po osmih tednih po tretiranju.

Fitotoksičnost: 
Sredstvo ob predpisani uporabi ni fitotoksično za gojene rastline.

Karenca: 
Za spomladanska tretiranja nasadov sadnega drevja ter za ozimna in jara žita je karenca zagotovljena s časom uporabe. Karenca za travnike in pašnike je 28 dni. Karenca za košnjo in za žito za klajo je 60 dni.

Varnostni listi

Navodilo za varno delo