U 46 M-FLUID

HERBICID
Vodotopni koncentrat (SL).
Vsebuje: MCPA (750 g/L) v obliki MCPA-DMA 943 g/L
Pakiranje: 1L

Značilnosti:
U 46® M-fluid je herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela v nasadih sadnega drevja, v žitih ter na travnikih in pašnikih in pri pridelovanju travnega semena. U 46® M-fluid je specialist za pozno tretiranje v žitih – vse do faze BBCH 39 – še posebej proti osatu (Cirsium sp.).

Uporaba:
Sredstvo U 46® M-fluid se uporablja kot herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela:
  • v nasadih sadnega drevja v odmerku 1,5 L/ha (15 ml na 100 m2). Dovoljeno je največ eno tretiranje spomladi v času, ko doseže plevel višino 10 - 20 cm.
  • v ozimnih in jarih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala) v odmerku 1,0 L/ha (10 ml na 100 m2). Dovoljeno je največ eno tretiranje v eni rastni dobi, v fenološki fazi zaznavni trije stranski poganjki do faze zastavičarja/vidna listna nožnica (BBCH 23 - 39).
  • travinju v kmetijski rabi (travniki, pašniki) v odmerku 1,5 - 2 L/ha (15 - 20 ml na 100 m2). Dovoljeno je največ eno tretiranje v rastni dobi, spomladi ali jeseni. Pri manjši zaplevljenosti se tretira samo tiste dele travnate površine, ki so močneje zapleveljene.
  • pri pridelovanju travnega semena v odmerku 1,5 - 2 L/ha (15 - 20 ml na 100 m2), v fenološki fazi od treh listov do konca razraščanja trav (BBCH 13 - 29), v letu semenitve trav pa v fenološki fazi od začetka kolenčenja do začetka latenja trav (BBCH 30 - 39). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
Sredstvo U 46® M-fluid dobro zatira: 
Capsella bursa pastoris – navadni plešec, 
Convolvulus arvensis – njivski slak, 
Diplotaxis erucoides – užitno rukvico, 
Equisetum spp. – preslico, 
Fumaria officinalis – navadno rosnico, 
Geranium spp. – krvomočnico, 
Juncus spp. – ločje,
Lamium amplexicaule – njivsko mrtvo koprivo, 
Medicago sativa – lucerno,
Urtica spp. – koprivo in druge. 

Sredstvo zaviralno deluje na: 
Papaver rhoeas – poljski mak, 
Plantago spp. – trpotec, 
Ranunculus spp. – zlatico,
Veronica spp. – jetičnik in druge.

Preprečiti je potrebno zanašanje škropiva na zelene dele sadnega drevja ter na sosednje gojene rastline. Priporoča se tretiranje pri temperaturah zraka pod 25 °C, v razmerah brez vetra, v večernih urah. Po dosedanjih spoznanjih se lahko uporablja v vseh vrstah trav. V primeru propada posevka tretiranega z U 46® M -fluid, se lahko na preorano površino seje oziroma sadi druge gojene rastline po osmih tednih po tretiranju.

Fitotoksičnost: 
Sredstvo ob predpisani uporabi ni fitotoksično za gojene rastline.

Karenca: 
Za spomladanska tretiranja nasadov sadnega drevja ter za ozimna in jara žita je karenca zagotovljena s časom uporabe. Karenca za travnike in pašnike je 28 dni. Karenca za košnjo in za žito za klajo je 60 dni.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Varnostni listi

Navodilo za varno delo