FRUTAPON

INSEKTICID
Koncentrat za emulzijo (EC).
Vsebuje: PARAFINSKO MINERALNO OLJE 980 g/kg (98 % w/w)
Pakiranje: 0,5 L, 1 L, 25 L, 200 L

SREDSTVO SE LAHKO PRODAJA BREZ PREDLOŽITVE POTRDILA O ZNANJU IZ FITOMEDICINE

Značilnosti:
FRUTAPON je sredstvo za varstvo rastlin – insekticid za tretiranje sadnega drevja v času mirovanja vegetacije.

Način delovanja:
FRUTAPON se lahko uporablja kot kontaktni insekticid za škropljenje sadnega drevja v času mirovanja vegetacije. Deluje fizikalno, saj škodljive insekte zaduši. 

Uporaba:
FRUTAPON se lahko uporablja za tretiranje sadnega drevja med mirovanjem do razvojne faze mišjega ušesa (C3 - D) za zatiranje kaparjev (Coccina), malega zimskega pedica (Operophtera brumata) in za zatiranje zimskih jajčec rdeče sadne pršice (Panonychus ulmi), listnih uši (Aphididae) in jablanove bolšice (Psylla mali) v: 
- 4 % koncentraciji (400 ml na 10 L vode) za jablane, hruške in drugo pečkato sadje,
- 3 % koncentraciji (300 ml na 10 L vode) za koščičasto sadje.
Čas uporabe:
Opozorila: Sredstvo lahko uporabimo enkrat letno na isti površini. Temperatura pri tretiranju ne sme biti nižja od 0 °C. 

Fitotoksičnost: Sredstvo uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline.

Karenca: Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 

Varnostni listi