Calcin - S

Gnojilo ES

Tip gnojila: D.1

Anorgansko mineralno gnojilo s sekundarnima hraniloma kalcij (Ca) in žveplo (S).

Vsebnost hranil:

  • 20 % kalcija (Ca), oziroma 28 % kalcijevega oksida (CaO)
  • 16 % žvepla (S), oziroma 40 % žveplovega trioksida (SO3)  

Uporaba
CalCin S uporabljamo kot gnojilo za gnojenje sadovnjakov, vinogradov, travnikov, pašnikov ter v poljedelstvu, kot izboljševalec fizikalno – kemijskih lastnosti tal pri čemer ne vplivamo na spremembo pH talne raztopine. Na kmetijska zemljišča dodajamo gnojilo spomladi, poleti oziroma jeseni. Uporaba omogoča izboljšanje strukture tal in njeno rodovitnost.

Sadjarstvo
V sadjarstvu CalCin S uporabljamo zaradi preprečevanja fiziološke bolezni grenke pegavosti in grenke gnilobe ter za preprečevanje skladiščnih bolezni. Gnojimo zgodaj spomladi v količini od 5 do 10 T/ha.

Poljedelstvo (ječmen, pesa, oljna ogrščica, itn.)
S CalCinom S gnojimo po spravilu žit v količini od 2,5 do 10 T/ha tako, da gnojilo vdelamo v tla.

Travniki in pašniki
Za boljšo rast metuljnic in trav s CalCin-om S gnojimo jeseni oziroma spomladi v količini od 1,5 do 10 T/ha tako, da po uporabi pade v kratkem času dež.

Navedene količine gnojila enakomerno raztrosimo po površini s trosilcem za hlevski gnoj. Manjše odmerke oziroma površine pa potrosimo ročno.

Priporočene količine

Namen uporabe Količina / ha površine
Sadjarstvo, vinogradništvo od (5 do 10) T
Poljedelstvo od (2,5 do 10) T
Travniki, pašniki od (1,5 do 10) T

Varovanje okolja in nadzor nad izpostavljenostjo
Izdelek ne sme nekontrolirano prehajati v okolje. V primeru povečanega prašenja uporabimo osebno zaščitno opremo kot zaščitna obleka, protiprašni filter in očala s stranskim ščitom.

Pakiranje
25 kg in razsuto.