Calcin - b

Gnojilo ES

Tip gnojila: D.1
Anorgansko mineralno gnojilo s sekundarnimi hranili: kalcij (Ca), magnezij (Mg) in žveplo (S).

Vsebnost hranil: 
  • 23 % kalcija (Ca) oziroma 32,2 % kalcijevega oksida (CaO),
  • 3 % magnezija (Mg) oziroma 5 % magnezijevega oksida (MgO),
  • 15 % žvepla (S) oziroma 37,5 % žveplovega trioksida (SO3).
Namen in način uporabe: 
Calcin b uporabljamo kot gnojilo in regulator pH vrednosti talne raztopine. Gnojilo vsebuje kalcij (Ca), žveplo (S) in magnezij (Mg). Vsa sekundarna hranila so pomembna za razvoj rastlin. pH vrednost talne raztopine je bistvena lastnost tal, ki vpliva na fizikalno – kemične procese v tleh in na fiziološke procese v rastlinah. Ker rastline odvzemajo Ca in Mg iz tal in prihaja do izpiranja, z dodajanjem gnojila Calcin b dvigujemo pH vrednost in zmanjšujemo zakisanost tal ter vračamo v tla Ca, S, Mg, kar je zelo pomembno za rodovitnost tal.
 

Kalcifikacijo opravimo v stanju mirovanja vegetacije na podlagi predhodno opravljene analize tal. Po strnišču poleti, jeseni ali zgodaj spomladi mesec dni pred setvijo; na pašnikih in travnikih pred začetkom rasti.

Priporočeni maksimalni enkratni odmerki

Vrsta tal Odmerek gnojila
Lahka (peščena, ilovnato - peščena) (500–1500) kg/ha oz. (50– 150) g/m2
Srednje težka (ilovica, glinena ilovica) (1500-3000) kg/ha oz. (150–300) g/m2
Težka (ilovnata glina, glina) (3000-5000) kg/ha oz. (300–500) g/m2
Kalcifikacijo izvajamo vsako drugo leto na zelo kislih, lahkih tleh in vsako tretjo - četrto leto na težjih, manj kislih tleh.

Prednosti gnojila Calcin b:
  • dolgoročno izboljša pH vrednost talne raztopine in strukturo kislih tal (izmenjava plinov v tleh je učinkovitejša),
  • mobilizira vezana hranila v tleh,
  • izboljša kapaciteto tal za rastlinam dostopno vodo (zmanjšuje vpliv suše),
  • pospeši hitrejše sproščanje fosforja (P),
  • bistveno izboljša rodovitnost tal.
Navedene količine gnojila enakomerno raztrosimo po površini z trosilcem za organska gnojila, ki ima hidravlično nastavljivo pomično verigo in trosilne krožnike. Manjše odmerke oziroma površine potrosimo ročno.

Varovanje okolja in nadzor nad izpostavljenostjo:
Izdelek ne sme nekontrolirano prehajati v okolje. V primeru povečanega prašenja uporabimo osebno varovalno opremo kot: zaščitna obleka, proti prašni filter in očala s stranskim ščitom.

Pakiranje: 25 kg vreča in razsuto stanje