Tribazični bakrov sulfat (TBCS) – tehnični

TRIBAZIČNI BAKROV SULFAT

Na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi je tribazični bakrov sulfat ena izmed petih v EU dovoljenih bakrovih aktivnih snovi za namen izdelave fitofarmacevtskih sredstev. 

Baker se v kmetijstvu za namen varstva rastlin uporablja že več kot 250 let. Prvi bakrovi fungicidi so bili narejeni na podlagi bakrovega sulfata in apna. Zaradi povpraševanja po moderni obliki bakrove aktivne snovi se je v zadnjih letih v svetu razvil in izpopolnil postopek izdelave tribazičnega bakrovega sulfata. Povpraševanje v Evropi je zelo veliko, še posebej v državah, kjer je poraba bakrovih fungicidov največja (Italija, Francija, Španija). V letu 2019 smo se zato odločili, da tudi v Cinkarni Celje začnemo s postopkom sinteze tribazičnega bakrovega sulfata. Njegove konkurenčne prednosti so dobra učinkovitost pri nekoliko nižjih odmerkih, nižja fitotoksičnost in razvrstitev med manj strupene snovi.

Namen uporabe
Tribazični bakrov sulfat (tehnična sol) se uporablja predvsem za izdelavo fitofarmacevtskih sredstev v formulaciji WG (močljive granule), zaradi specifičnih lastnosti in majhnih delcev pa je primeren tudi za izdelavo, na trgu vedno bolj prisotne formulacije SC (koncentrirana suspenzija). 
Fitofarmacevtska sredstva narejena na podlagi aktivne bakrove snovi tribazični bakrov sulfat se lahko uporabljajo tudi v ekološki pridelavi.

Embaliranje
25 kg, big-bag vreča

Tehnične informacije

Varnostni list: