Podaljšanja rokov uporabe sredstev za varstvo rastlin

Za vas smo pripravili nov zavihek na spletni strani Cinkarne Celje z namenom, da vam omogočimo čim hitrejši dostop do informacij o podaljšanju roka uporabe sredstev za varstvo rastlin iz našega Agro programa.

Do spletne strani boste lahko dostopali preko spletne strani www.cinkarna.si, kjer bodo v zavihku, Podaljšanja rokov uporabe sredstev za varstvo rastlin potrebne informacije o sredstvih, analiznih certifikatih, šaržah in rokih podaljšanja uporabe za posamezno sredstvo.

Do sedaj ste nalepke prejemali po klasični pošti,  po novem si jih boste natisnili sami, ob tem si boste lahko natisnili tudi analizni certifikat, ki bo priložen v tabeli.

Nalepke v tabeli bodo imele napisan nov datum veljavnosti uporabe sredstva in številko šarže.

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z registracijami se obrnite na telefonsko št.; 03 427 62 29, mobilno št.; 051 36 70 08 ali na agro.program@cinkarna.si.


Tabela podaljšanja rokov uporabe pripravkov Cuprablau Z in Pepelin:

Ime sredstva Enota pakiranja Št. šarže Podaljšan rok uporabe Nalepka Analizni certifikat Opombe
Cuprablau Z Ultra WP 25 g 127 Januar 2021 Nalepka
Pepelin WG 30 g 5 Januar 2020 Nalepka Popravek s to šaržo se mora razprodati do navedenega datuma
Cuprablau Z WP 300 g 135 Februar 2021 Nalepka
Cuprablau Z WP 300 g 136 Februar 2021 Nalepka
Pepelin WG 1 kg 005/12 April 2020 Nalepka CoA
Cuprablau Z 35 WP 10/1 kg 189 Junij 2021 Nalepka CoA
Cuprablau Z 35 WP 25 kg 275 Marec 2022 Nalepka
Cuprablau Z 35 WP 20/1 kg 277 Marec 2022 Nalepka
Tabela podaljšanja rokov uporabe sredstev za varstvo rastlin skupine Nufarm
Ime sredstva Enota pakiranja Št. šarže Podaljšan rok uporabe Nalepka Analizni certifikat Opombe
Duplosan KV 1 L G/16/0291 Marec 2021 Nalepka CoA
U 46 M-Fluid 1 L G/17/0020 Maj 2021 Nalepka CoA
Alliance 100 g 2020107 J06 November 2021 Nalepka CoA
Nagano 1 L 318021162 November 2021 Nalepka CoA