Podaljšanja rokov uporabe sredstev za varstvo rastlin

Za vas smo pripravili nov zavihek na spletni strani Cinkarne Celje z namenom, da vam omogočimo čim hitrejši dostop do informacij o podaljšanju roka uporabe sredstev za varstvo rastlin iz našega Agro programa.

Do spletne strani boste lahko dostopali preko spletne strani www.cinkarna.si, kjer bodo v zavihku, Podaljšanja rokov uporabe sredstev za varstvo rastlin potrebne informacije o sredstvih, analiznih certifikatih, šaržah in rokih podaljšanja uporabe za posamezno sredstvo.

Do sedaj ste nalepke prejemali po klasični pošti,  po novem si jih boste natisnili sami, ob tem si boste lahko natisnili tudi analizni certifikat, ki bo priložen v tabeli.

Nalepke v tabeli bodo imele napisan nov datum veljavnosti uporabe sredstva in številko šarže.

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z registracijami se obrnite na telefonsko št.; 03 427 62 29, mobilno št.; 051 36 70 08 ali na agro.program@cinkarna.si.


Tabela podaljšanja rokov uporabe pripravkov Cuprablau Z in Pepelin:

Ime sredstva Enota pakiranja Št. šarže Podaljšan rok uporabe Nalepka Analizni certifikat Opombe
Cuprablau Z 35 WP 1 kg 375 Februar 2023 Nalepka
Pepelin 1 kg 30/27 Julij 2022 Nalepka
Pepelin WG 30 g 91704 Junij 2023 Nalepka
Pepelin WG 1 kg 28/3 Junij 2024 Nalepka
Pepelin WG 1 kg 29/19 Junij 2024 Nalepka
Tabela podaljšanja rokov uporabe sredstev za varstvo rastlin skupine Nufarm:
Ime sredstva Enota pakiranja Št. šarže Podaljšan rok uporabe Nalepka Analizni certifikat Opombe
Herbocid XL 1 L ATA102401 December 2022 Nalepka CoA
Duplosan KV 1 L ATA40905 Marec 2024 Nalepka CoA