Bakrov oksiklorid – Anorganska sol

Dibakrov klorid trihidroksid

REACH številka: 01-2119966120-46-0006
 

Bakrov oksiklorid (dibakrov klorid trihidroksid) je anorganska sol registrirana v skladu z Uredbo 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), ki jo je sprejel Evropski parlament in Svet.

Z Uredbo REACH je bila ustanovljena Evropska agencija za kemikalije (ECHA – European chemicals agency), ki je zadolžena za izvajanje te uredbe.

Uredba REACH je primarna kemijska zakonodaja, ki velja v celotnem prostoru EU. Uredba se nanaša na registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij. V okviru enotnega sistema, za registracijo, evalvacijo in avtorizacijo kemikalij, morajo podjetja Evropski agenciji za kemikalije dokazati, da so snovi varne za uporabo v celotni proizvodnji verigi, uporabniki pa morajo biti seznanjeni z ukrepi za obvladovanje tveganja. Uredba je začela veljati 1. junija 2007.

Bakrov oksiklorid [Cu2(OH)3Cl] je v obliki finega praška zelene barve. Je zelo stabilen in praktično netopen v vodi in organskih topilih. Fizikalno – kemijski parametri so razvidni iz priloženih Tehničnih informacijah, v primeru dodatnih vprašanj smo dosegljivi na spodaj navedenih kontaktnih naslovih.

Uporaba
Bakrov oksiklorid se kot anorganska sol uporablja predvsem v kemični, tekstilni, lesni, elektro in kovinski industriji, kjer se uporablja v postopkih galvanske zaščite kovin. V kmetijstvu pa se uporablja kot dodatek za krmne mešanice in talna ali listna gnojila.

Embaliranje
25 kg, big-bag vreča

Tehnične informacije

Varnostni listi

Kontakt

Mateja Cvikl-Marovt - prodaja
T: +386(0)3 427 6212
M: +386(0)30 998 691
e-mail: mateja.cvikl-marovt@cinkarna.si

Karmen Veber – tehnične informacije
T: +386(0)3 427 6372
e-mail: karmen.veber@cinkarna.si

Igor Zidarič - agro nasveti
T: +386(0)3 427 6337
e-mail: igor.zidaric@cinkarna.si