Integriran sistem vodenja

V našem podjetju smo se opredelili za integriran sistem vodenja (ISV), ki združuje sisteme vodenja kakovosti po standardu ISO 9001, ravnanja z okoljem po ISO 14001 in uredbi EMAS ter obvladovanja varnosti in zdravja pri delu po BS OHSAS 18001.

ISV je osnovan na procesnem pristopu in zajema področja proizvodnje in prodaje proizvodov titanovega dioksida, žice in zlitin iz cinka, praškastih lakov, masterbatchev, žveplove kisline, agro-kemijskih proizvodov, sistemov za agresivne medije in tiskarskih barv.

Elementi sistema ravnanja z okoljem, varnostjo in zdravjem pri delu se tesno prepletajo med vsemi poslovnimi procesi v podjetju. Z njihovim obvladovanjem je zagotovljeno, da so okoljski vidiki in tveganja za varnost in zdravje pri delu primerno upoštevani pri izvajanju vseh procesov.