Integriran sistem vodenja

V našem podjetju smo se opredelili za integriran sistem vodenja (ISV), ki združuje sisteme vodenja kakovosti po standardu ISO 9001, ravnanja z okoljem po ISO 14001 in uredbi EMAS ter obvladovanja varnosti in zdravja pri delu po ISO 45001:2018.

ISV je osnovan na procesnem pristopu in zajema področja proizvodnje in prodaje proizvodov titanovega dioksida, žice in zlitin iz cinka, praškastih lakov, masterbatchev, žveplove kisline, agro-kemijskih proizvodov, sistemov za agresivne medije in tiskarskih barv.

Elementi sistema ravnanja z okoljem, varnostjo in zdravjem pri delu se tesno prepletajo med vsemi poslovnimi procesi v podjetju. Z njihovim obvladovanjem je zagotovljeno, da so okoljski vidiki in tveganja za varnost in zdravje pri delu primerno upoštevani pri izvajanju vseh procesov.