Upravljanje podjetja

Uprava družbe:

Predsednik Uprave - generalni direktor
Tomaž Benčina, univ.dipl.inž.metal. in univ.dipl.ekon.

Članica Uprave - tehnična direktorica
Nikolaja PODGORŠEK SELIČ, univ.dipl.inž.kem.inž., spec.

Član Uprave za finance, računovodstvo in informatiko
mag. Jurij VENGUST

Član Uprave - delavski direktor
Marko CVETKO, dipl. inž. kem inž., spec.

Nadzorni svet:

Člani:

Aleš Skok, u.d.i.k.t., MBA
Luka Gaberščik, univ. dipl. prav.
Dejan Rajbar, univ. dipl. ekon.
dr. Mario Gobbo
Dušan MESTINŠEK, dipl. inž. el.
Aleš Stevanovič