Datum Vrednost (EUR)
06.04. 138,00
03.04. 129,00
02.04. 130,00

Delnice in dividende

v €
Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018
Število delnic 814.626 814.626 814.626 814.626
Tržna kapitalizacija 31.12. 61.911.576 131.969.412 176.773.842 147.447.306
Tržna cena (31.12.) 76,0 162,0 217,0 181,0
Knjigovodska vrednost delnice 31.12. 172,2 179,2 204,0 214,0
Najnižji tečaj v letu 75,0 70,5 161,1 173,0
Najvišji tečaj v letu 212,1 162,0 217,0 274,0
Osnovna čista dobičkonosnost navadne delnice 8,4 12,0 35,3 37,5
P / E 9,1 13,5 6,15 4,83
Kapitalski donos v % [I.-XII.] -57 113 34 -17
Dividendni donos v % 5,0 5,1 4,9 12,6
Izplačane dividende v letu (na delnico) 8,57 4,20 9,05 26,52
Izplačane dividende v letu (masa) 6.960.646 3.409.000 7.363.765 21.547.246