Delnice in dividende

v €
Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020
Število delnic 814.626 814.626 807.977 807.977
Tržna kapitalizacija 31.12. 176.773.842 147.447.306 151.495.688 143.819.906
Tržna cena (31.12.) 217,0 181,0 187,5 178,0
Knjigovodska vrednost delnice 31.12. 204,0 214,0 210,8 215,4
Najnižji tečaj v letu 161,1 173,0 174,0 125
Najvišji tečaj v letu 217,0 274,0 225,0 208
Osnovna čista dobičkonosnost navadne delnice 35,3 37,5 26,5 23,5
P / E 6,15 4,83 6,99 7,60
Kapitalski donos v % [I.-XII.] 34 -17 4 -5
Dividendni donos v % 4,9 12,6 13,2 11,0
Izplačane dividende v letu (na delnico) 9,05 26,52 28,27 17,00
Izplačane dividende v letu (masa) 7.363.765 21.547.246 22.848.863 13.536.352