Delnice in dividende

v €
Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021
Število delnic 814.626 814.626 807.977 807.977 807.977
Tržna kapitalizacija 31.12. 176.773.842 147.447.306 151.495.688 143.819.906 209.266.043
Tržna cena (31.12.) 217 181 187,5 178 259
Knjigovodska vrednost delnice 31.12. 204 214 210,8 215,4 235,4
Najnižji tečaj v letu 161,1 173 174 125 174
Najvišji tečaj v letu 217 274 225 208 259
Osnovna čista dobičkonosnost navadne delnice 35,3 37,5 26,5 23,5 41,12
P / E 6,2 4,8 7,0 7,6 6,3
Kapitalski donos v % [I.-XII.] 34 -17 4 -5 46
Dividendni donos v % 4,9 12,6 13,2 11 9
Izplačane dividende v letu (na delnico) 9,05 26,52 28,27 17 21
Izplačane dividende v letu (masa) 7.363.765 21.547.246 22.848.863 13.536.352 16.435.902