Delnice in dividende

v €
Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019
Število delnic 814.626 814.626 814.626 807.977
Tržna kapitalizacija 31.12. 131.969.412 176.773.842 147.447.306 151.495.688
Tržna cena (31.12.) 162,0 217,0 181,0 187,5
Knjigovodska vrednost delnice 31.12. 179,2 204,0 214,0 210,8
Najnižji tečaj v letu 70,5 161,1 173,0 174,0
Najvišji tečaj v letu 162,0 217,0 274,0 225,0
Osnovna čista dobičkonosnost navadne delnice 12,0 35,3 37,5 26,5
P / E 13,5 6,15 4,83 6,99
Kapitalski donos v % [I.-XII.] 113 34 -17 4
Dividendni donos v % 5,1 4,9 12,6 13,2
Izplačane dividende v letu (na delnico) 4,20 9,05 26,52 28,27
Izplačane dividende v letu (masa) 3.409.000 7.363.765 21.547.246 22.848.863