Datum Vrednost (EUR)
14.10. 188,00
11.10. 180,00
10.10. 180,00

Letna poročila