Datum Vrednost (EUR)
06.04. 138,00
03.04. 129,00
02.04. 130,00

Letna poročila