Datum Vrednost (EUR)
12.12. 185,00
11.12. 186,00
10.12. 185,00

Letna poročila