Datum Vrednost (EUR)
26.05. 161,00
25.05. 157,00
22.05. 157,00

Letna poročila