Poslovanje

Ime kazalnika Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021
Prodaja v mio. € 169,8 188,7 164,0 172,6 172,4 192,5
Čisti dobiček v mio. € 9,8 28,8 30,6 21,4 18,9 33,2
Kapital v mio. € 146 167 174 170 174 190
Število zaposlenih 903 893 908 846 824 793
Delež čistega dobička v prodaji 5,8 % 15,2 % 18,6 % 12,4 % 11 % 17,26 %
Čista donosnost sredstev (ROA) 5,3 % 14,2 % 14,1 % 10,2 % 9,1 % 14,7 %
Čista donosnost kapitala (ROE) 7,2 % 21,0 % 21,7 % 14,7 % 12,5 % 21,4 %
Čista dobičkovnost navadne delnice v € 12 35,3 37,5 26,5 23,5 41,1