Poslovanje

Ime kazalnika Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020
Prodaja v mio. € 188,7 164,0 172,6 172,4
Čisti dobiček v mio. € 28,8 30,6 21,4 18,9
Kapital v mio. € 167 174 170 174
Število zaposlenih 893 908 846 824
Kratkoročni koeficient 5,05 9,3 7,2 7,0
Stopnja fin. zadolženosti 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Gospodarnost poslovanja 1,23 1,25 1,17 1,15
Delež čistega dobička v prodaji 15,2 % 18,6 % 12,4 % 11,0 %
Donosnost sredstev (ROI) 17,1 % 16,7 % 12,4 % 10,8 %
Čista donosnost sredstev (ROA) 14,2 % 14,1 % 10,2 % 9,1 %
Čista donosnost kapitala (ROE) 21,0 % 21,7 % 14,7 % 12,5 %
Čista dobičkovnost navadne delnice v € 35,3 37,5 26,5 23,5