Datum Vrednost (EUR)
06.04. 138,00
03.04. 129,00
02.04. 130,00

Poslovanje

Ime kazalnika Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018
Prodaja v mio. € 169,1 169,8 188,7 164,0
Čisti dobiček v mio. € 6,8 9,8 28,8 30,6
Kapital v mio. € 140,2 146 167 174
Število zaposlenih 955 903 893 908
Kratkoročni koeficient 5,09 5,72 5,05 9,3
Stopnja fin. zadolženosti 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Gospodarnost poslovanja 1,05 1,07 1,23 1,25
Delež čistega dobička v prodaji 4,0 % 5,8 % 15,2 % 18,6 %
Donosnost sredstev (ROI) 4,5 % 6,1 % 17,1 % 16,7 %
Čista donosnost sredstev (ROA) 3,7 % 5,3 % 14,2 % 14,1 %
Čista donosnost kapitala (ROE) 5,3 % 7,2 % 21,0 % 21,7 %
Čista dobičkovnost navadne delnice v € 8,4 12 35,3 37,5