Poslovanje

Ime kazalnika Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019
Prodaja v mio. € 169,8 188,7 164,0 172,6
Čisti dobiček v mio. € 9,8 28,8 30,6 21,4
Kapital v mio. € 146 167 174 170
Število zaposlenih 903 893 908 846
Kratkoročni koeficient 5,72 5,05 9,3 7,2
Stopnja fin. zadolženosti 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Gospodarnost poslovanja 1,07 1,23 1,25 1,17
Delež čistega dobička v prodaji 5,8 % 15,2 % 18,6 % 12,4 %
Donosnost sredstev (ROI) 6,1 % 17,1 % 16,7 % 12,4 %
Čista donosnost sredstev (ROA) 5,3 % 14,2 % 14,1 % 10,2 %
Čista donosnost kapitala (ROE) 7,2 % 21,0 % 21,7 % 14,7 %
Čista dobičkovnost navadne delnice v € 12 35,3 37,5 26,5